Υποστήριξη Δικτύων

Στην PCLabs αναλαμβάνουμε το σύνολο της υποστήριξης των συσκευών που βρίσκονται εντός του εσωτερικού δικτύου LAN της επιχείρησής σας. Πραγματοποιώντας προγραμματισμένους ελέγχους των servers, υπολογιστών, προγραμμάτων και περιφερειακών, διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Με την πρόληψη αποφεύγονται τα σοβαρά προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν, μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που θα μείνει η εταιρία σας εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που αυτά συμβούν, διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα στο δίκτυο σας που είναι ασύμφορα (π.χ. παλιοί υπολογιστές που η συντήρησή τους κοστίζει), εντοπίζεται ποιοί τομείς μπορούν να βελτιωθούν κλπ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας.

HelpDesk και onsite (στο χώρο σας υποστήριξη)

Επικοινωνώντας με το helpdesk μας οι πελάτες μας λαμβάνουν άμεση τεχνική υποστήριξη και έτσι το πρόβλημά τους λύνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε, διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του δικτύου σας.

Ασφάλεια και τοίχος προστασίας (firewall)

Χρησιμοποιούμε προϊόντα κορυφαίων οίκων στην ασφάλεια δικτύων παγκοσμίως (Seqrite, Eset, PFsense, Mikrotik, Iperious) προτείνουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία του δίκτύου και των πολύτιμων δεδομένα σας.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Για την άμεση επίλυση τεχνικών θεμάτων χρησιμοποιούμε τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης Remote Desktop, VPN, και πετυχαίνοντας έτσι την άμεση αποκατάσταση τους.

Ασφάλεια Δικτύων

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλεια του δικτύου σας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Firewalls
• VPN συστήματα (για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο σας)
• Aσφάλεια τελικού χρήστη
• Τεχνολογίες DLP (Data Loss Prevention)
• Συστήματα ανίχνευσης και καταστολής εισβολών (IDS / IPS)
• Ασφάλεια ασύρματων δικτύων

Οι υπηρεσίες μας για την ασφάλεια του δικτύου σας περιλαμβάνουν:

Firewall(s) Δικτύου

• Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου
• Σχεδιασμός πολιτικής Firewall, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
• Συνεχής αναβάθμιση των πολιτικών του Firewall ανάλογα με τις ανάγκες σας
• Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος
• Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων
• Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα – VPN

• Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής VPN, εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση οποιασδήποτε VPN λύσης
• SSL VPN Remote Access
• IPSec VPN Remote Access
• Open VPN
• Site-to-Site VPN
• Διαμόρφωση και διαχείριση των VPN Routers
• Συνεχής βελτιστοποίηση της VPN αρχιτεκτονικής
• VPN troubleshooting

Ασφάλεια τελικού χρήστη και προστασία δεδομένων

• Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας τελικού χρήστη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αντιβιοτικού (endpoint security)
• Άμεση ανταπόκριση για καταστολή των επιθέσεων από κακόβουλους εισβολείς που επιτίθενται σε κεντρικούς εξυπηρετητές ή υπολογιστές χρηστών
• Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας για προστασία των δεδομένων ΑΠΟ λάθος ή σκοπιμότητα τελικού χρήστη

Σύστημα Ανίχνευσης / Καταστολής Δικτυακών Εισβολών

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση IDS / IPS συστήματος
• Δημιουργία πολιτικών ανίχνευσης
• Συνεχής αναβάθμιση συστήματος, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση
• Παρακολούθηση γεγονότων δικτύου
• Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο και ανταπόκριση σε γνωστές απειλές ασφάλειας
• Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος
• Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων και πολιτικών σε περίπτωση προβλήματος

Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματου εξοπλισμού
• Χρήση των τελευταίων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και μηχανισμών αυθεντικοποίησης
• Ανίχνευση ασυρμάτων θέσεων καθώς και ψευδών ασύρματων σημείων
• Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των ασύρματων συσκευών