ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PClabs προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλεια του δικτύου σας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Firewalls
  • VPN συστήματα (για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο σας)
  • Aσφάλεια τελικού χρήστη
  • Τεχνολογίες DLP (Data Loss Prevention)
  • Συστήματα ανίχνευσης και καταστολής εισβολών (IDS / IPS)
  • Ασφάλεια ασύρματων δικτύων

Ασφαλίστε το δίκτυό σας και τα πολύτιμα δεδομένα σας από εξωτερικούς, αλλά και από εσωτερικούς κινδύνους. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι εσωτερικές επιθέσεις είναι πιο επικίνδυνες γιατί δίνουμε σ’ αυτές ελάχιστη ή καθόλου σημασία. Για παράδειγμα μπορεί ένας χρήστης που φέρνει ένα usb flash drive από το σπίτι του για να δουλέψει ένα αρχείο, να μεταφέρει ιό -εν’ αγνοία του τις πιο πολλές φορές στο δίκτυό σας.

Οι υπηρεσίες μας για την ασφάλεια του δικτύου σας περιλαμβάνουν:

Firewall(s) Δικτύου

  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου
  • Σχεδιασμός πολιτικής Firewall, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
  • Συνεχής αναβάθμιση των πολιτικών του Firewall ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος
  • Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων
  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα – VPN

  • Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής VPN, εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση οποιασδήποτε VPN λύσης
  • SSL VPN Remote Access
  • IPSec VPN Remote Access
  • Open VPN
  • Site-to-Site VPN
  • Διαμόρφωση και διαχείριση των VPN Routers
  • Συνεχής βελτιστοποίηση της VPN αρχιτεκτονικής
  • VPN troubleshooting

Ασφάλεια τελικού χρήστη και προστασία δεδομένων

  • Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας τελικού χρήστη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αντιβιοτικού (endpoint security)
  • Άμεση ανταπόκριση για καταστολή των επιθέσεων από κακόβουλους εισβολείς που επιτίθενται σε κεντρικούς εξυπηρετητές ή υπολογιστές χρηστών
  • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας για προστασία των δεδομένων ΑΠΟ λάθος ή σκοπιμότητα τελικού χρήστη

Σύστημα Ανίχνευσης / Καταστολής Δικτυακών Εισβολών

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση IDS / IPS συστήματος 
  • Δημιουργία  πολιτικών ανίχνευσης
  • Συνεχής αναβάθμιση συστήματος, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση
  • Παρακολούθηση γεγονότων δικτύου
  • Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο και ανταπόκριση σε γνωστές απειλές ασφάλειας
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος
  • Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων και πολιτικών σε περίπτωση προβλήματος

Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματου εξοπλισμού
  • Χρήση των τελευταίων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και μηχανισμών αυθεντικοποίησης
  • Ανίχνευση ασυρμάτων θέσεων καθώς και ψευδών ασύρματων σημείων
  • Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των ασύρματων συσκευών

 

Για την αγορά εξοπλισμού σχετικά με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, επισκεφθείτε αυτόν το σύνδεσμο.

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Αντίθεση