ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PClabs αναλαμβάνει το σύνολο της υποστήριξης των συσκευών που βρίσκονται εντός του εσωτερικού δικτύου LAN της επιχείρησής σας. Πραγματοποιώντας  προγραμματισμένους ελέγχους των servers, υπολογιστών,  προγραμμάτων και των περιφερειακών σας, διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Με την πρόληψη αποφεύγονται τα σοβαρά προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν. Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που θα μείνει η εταιρία σας εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που αυτά συμβούν. Διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα στο δίκτυο σας που είναι ασύμφορα (π.χ. παλιοί υπολογιστές που η συντήρησή τους κοστίζει). Εντοπίζεται ποιοί τομείς μπορούν να βελτιωθούν κλπ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας.

HelpDesk και onsite (στο χώρο σας υποστήριξη)

Επικοινωνώντας με το helpdesk μας οι πελάτες μας λαμβάνουν άμεση τεχνική υποστήριξη και έτσι το πρόβλημά τους λύνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε στην PClabs ICT SOLUTIONS διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του δικτύου σας.

Ασφάλεια και τοίχος προστασίας (firewall)

Η PClabs χρησιμοποιεί προϊόντα κορυφαίων οίκων στην ασφάλεια δικτύων παγκοσμίως (Seqrite, Eset, PFsense, Mikrotik, Iperious). Προτείνουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία του δίκτύου και των πολύτιμων δεδομένα σας.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Για την άμεση επίλυση τεχνικών θεμάτων χρησιμοποιούμε τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης Remote Desktop, VPN, και πετυχαίνοντας έτσι την άμεση αποκατάσταση τους.

 

Για την αγορά εξοπλισμού σχετικά με την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, επισκεφθείτε αυτόν το σύνδεσμο για τα ασύρματα και αυτόν για τα ενσύρματα.

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Αντίθεση