Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην PClabs προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε επαγγελματίες και εταιρίες. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους μηχανικούς και προγραμματιστές που αναλύουν τις ανάγκες σας κατά περίπτωση και σας προσφέρουν την λύση που χρειάζεστε. Μετά από 10 χρόνια πετυχημένης πορείας στον χώρο της τεχνολογίας και περισσότερες από 10 πιστοποιήσεις σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, οι δημιουργοί της PClabs μπορούν να εγγυηθούν για το άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών της. Δίκτυα, ασφάλεια δικτύων, τηλεφωνικά κέντρα VoIP, λύσεις unified communication, λύσεις virtualization, λύσεις high availability (cluster) είναι οι τομείς της ενασχόλησής μας. Ερχόμαστε στο χώρο σας, καταγράφουμε και αξιολογούμε την ανάγκη σας και προχωράμε στην υλοποίηση άμεσα και συγκεκριμένα.